عناوين آخرين مطالب ارسالي
بانک مقالات جوشکاری ,متالورژی, بازرسی - فهرست مطالب پایان نامه جوشکاری مقاومتی

 

 

 


تاریخچه شرکت.....................................................................................١

 

مقدمه.............................................................................................٢.

 

   فصل اول: فرآیندهای جوشکاری مقاومتی.......................................................................................٢

 

١-١ جوشکاری مقاومتی نقطه ای...................................................................................................٣

 

جوشکاری با الکترودهای چند تایی..................................................................................................٥

 

جوشکاری دکمه ای یا دیسکی........................................................................................................٧

 

جوشکاری له کردنی..................................................................................................................٧

 

فرآیندهای جوشکاری کوک................................................................................................................................٨

 

جوش مقامتی نقطه ای- غلتکی.......................................................................................................٨

 

١-٢ جوشکاری مقاومتی نواری.....................................................................................................٩

 

١-٣ جوشکاری زائده ای...........................................................................................................١٣

 

١-٤ جوشکاری فرکانس بالا  ......................................................................................................١٥

 

١-٥ جوشکاری جرقه ای...........................................................................................................١٨

 

١-٦ جوشکاری سربه سر..........................................................................................................٢١

 

١-٧ جوشکاری ضربتی............................................................................................................٢٣

 

     فصل دوم: عوامل موثردرجوشکاری مقاومتی..............................................................................٢٥

 

٢-١ مقاومت الکتریکی.............................................................................................................٢٥

.

٢-٢ جریان جوشکاری.........................................................................................................٢٧

 

٢-٣ زمان جوشکاری..........................................................................................................٣٠

 

٢-٤ نیروی الکترود (نیروی جوشکاری)....................................................................................٣٥

 

٢-٥ الکترودها .............................................................................................................................٣٧

 

 

 

 

 

 


٢-٦ سرد کردن الکترودها ...............................................................................................................٤٢

 

٢-٧ اثرشرایط سطحی ....................................................................................................................٤٣

 

٢-٨ اثرترکیب شیمیایی ...................................................................................................................٤٣

 

٢-٩ پراکندگی حرارت.....................................................................................................................٤٥

 

٢-١٠ تعادل حرارتی ......................................................................................................................٤٧

 

٢-١١ طراحی اتصال .....................................................................................................................٤٩

 

   فاصله لبه ها  ............................................................................................................................٥٠

 

 رویهم  افتادگی.............................................................................................................................٥٠

 

 تطیبق افتادگی..............................................................................................................................٥١

 

 فاصله جوش ها ...........................................................................................................................٥٢

 

دسترسی به تجهیزات مورد نیازبرای ایجاد اتصال..................................................................................٥٢

 

اثرات سطحی...............................................................................................................................٥٣

 

    فصل سوم: دستگاهها وتجهیزات جوشکاری مقاومتی .........................................................................٥٤

 

٣-١ دستگاههای جوشکاری مقاومتی..................................................................................................٥٤

 

  نوع بازو متحرک........................................................................................................................٥٤

 

 نوع پرسی .................................................................................................................................٥٦

 

نوع قابل حمل ..............................................................................................................................٥٧

 

نوع جوشکاری نقطه ای چند تایی......................................................................................................٥٩

 

٣-٢ سایردستگاههای جوشکاری مقاومتی............................................................................................٦١

 

دستگاههای جوشکاری نواری ..................................................................٦١

 

مدور............................................................................................٦١

 

               

 

دستگاههای طولی.....................................................................................٦١

 

نوع عمومی .............................................................................................٦١

 

دستگاههای جوشکاری جرقه ای..................................................................٦٢

 

دستگاههای جوشکاری زائدهای ..................................................................٦٢

 دستگاههای جوشکاری سربه سر................................................................٦٢

 

دستگاههای جوشکاری فرکانس بالا.............................................................٦٢

 

دستگاههای جوشکاری ضربتی..................................................................٦٢

 

٣-٣ خواص مورد نظرازیک الکترود مقاومتی...............................................٦٣

 

٣-٤ سیستم خنک کردن الکترودها .............................................................٦٤

 

٣-٥ نگهدارنده ها....................................................................................................٦٥

 

٣-٦ انواع سرکابلها وسایزمربوط به هرکدام............................................................٦٧

 

٣-٧ تایید دستگاه جوشکاری مقاومتی....................................................٦٩

 

٣-٨ تایید فرآیند جوشکاری مقاومتی.........................................................................٦٩

 

٣-٩ تایید فرآیند جوشکاری مقاومتی نواری...................................................٦٩

 

٣-١٠ خطرات جوشکاری مقاومتی .....................................................................٧٠

کاربر گرامی در قسمت زیر با کلیک بر روی از وبلاگ حمایت کنید
 Powered By
BLOGFA.COMکاربرانی که علاقمند به دریافت استاندارد های روز از طریق ایمیل می باشند در خبرنامه وبلاگ عضو گردند جهت عضویت در کادر اول نام خود و در کادر دوم ایمیل خود را وارد نمائید و سپس گزینه ارسال به خبر نامه را کلیک نمائید

Powered by WebGozar

Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت